Informovanie o spracovaní osobných údajov pre účely objednania, odoslania a dodania tovaru.

Spoločnosť AUTOKLUBY.CZ sro, so sídlom Teplická 137, IČ 22773908, zapísaná na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 31359. (ďalej len "Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016 / 679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Spracovávané osobné údaje:

- meno a priezvisko
- emailová adresa
- telefónne číslo
- fakturačná adresa
- dodacia adresu
- história objednávok

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
- plnenia kúpnej zmluvy (administrácia objednávky, odoslanie objednávky a vystavenie daňových dokladov)


Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 5 rokov, a to za účelom:
-spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 - Správca hostingových služieb: VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomková 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455.

 - Spracovanie účtovníctva Daniela Diazová Maurisová so sídlom Děčín - Děčín IX-Bynov 171, Na cestičiek, PSČ 405 05, IČ: 64706001.


Podľa objednaného dopravcu:
- Česká pošta, š.p., so sídlom Praha 1, Politických väzňov 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983.
- Direct Parcel Distribution CZ, s. R. O., So sídlom Říčany u Prahy, Poľná 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266.
- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Priemyselná 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961

 

Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 - vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, tento krok bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov